Người bắt chước của thời đại! 🙂

Novak Djokovic + Troicki = Shakira + Nadal :))

Credit: http://www.novakdjokovic.rs.

Advertisements