https://i1.wp.com/img405.imageshack.us/img405/9099/vb14.jpg

Ngoài chuyện 3 gia đình sao: nhà Beckham, nhà Kate Beckinsale và Gwen Stefani tụ họp… thấy cánh săn tin/ảnh Hollywood kinh thật! Chụp từ trực thăng…

https://i2.wp.com/img139.imageshack.us/img139/3371/vb05.jpg

Credit: As tag (Spice Girls Forver Italia )

Advertisements