Cái tờ này nó thiệt là đểu. Chọn đúng ngày mình left để nó ra báo… Điên thật!  Số hôm mình ở đó là bạn Kim Yu Na. Hức.

Advertisements