Rất xin lỗi vì dạo này mềnh mải mê World Cup nên quá mệt và kín lịch để làm thêm cái gì khác… Chắc mọi món nợ phải giải quyết sau World Cup… hu hu

Becks – The best Lion 🙂

Advertisements