https://i0.wp.com/img156.imageshack.us/img156/9675/42181274.jpg

Hức, nhưng mình thích một hình tượng nam tính hơn — như hồi nhảy Rainism ấy!

https://i0.wp.com/img695.imageshack.us/img695/391/dsc1692copy1.jpg

Credit: DSP, Marvie and Liezle’s blog

Advertisements