Cô ấy nối tóc… Dù mình thích Vic tóc ngắn hơn thì cũng rất lấy làm vui vì sự… thay đổi này…

victoria beckham

Advertisements