Ở giữa: 19 tuổi, đại diện Seoul, nói được tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn.

And Video – Credit Yonhap News:

Advertisements