Hắn có tên trong số 20 cái tên nhận giải: 26.8.2010

Cái mỏ chu chu mới iu làm sao

Lee Su Geun, 2PM, T-ara, Ki Sung Yong, Kim Tae Won, Supreme Team, Park Myung Soo, Bang Shi Hyuk, Kim Hyun Joong, Tiger JK and Yoon Mirae, Kim Gab Soo, UV, 4minute, 2AM, Shin Se Kyung, Chun Jung Myung, Lee Jung Jae, Seo In Young, Jo Kwon

Advertisements