Posts tagged ‘Lady Gaga’

Các ngôi sao thế giới hướng về Nhật Bản

Lady Gaga đã kêu gọi được 250.000 USD sau 2 ngày thông qua việc bán những chiếc vòng tay, David Beckham sẵn sàng để chung tay giúp đỡ, Justin Bieber và Katy Perry cũng kêu gọi sự ủng hộ qua twitter của mình…

Các ngôi sao thế giới hướng về Nhật Bản

Read more…

Advertisements

Haha to Lady Gaga

Just love her songs, not her outfits…

Lady Gaga –> looks like she wanna be a CEO
Lady Gaga –> OMG! Her shoulder pads
AIOOOO!!!